Категория: Енергетика » Мрамор, гранит, гнайс, варовик

Град: Сеново (Русе)

Адрес: обл. Русе, гр. Сеново, ул. Дъбрава 8 виж карта

Телефон: 0899 905 965; 084/612 500

Уеб сайт: www.kaolin.bg

Share

Варовик

Варовикът е масово срещан земен продукт с широк кръг от приложения. За нас той означава много повече от поредния материал в продуктовата ни листа. големи обеми от произвеждания от нас варовик се използва за почистване от сяра на изгорелите газове в топлоелектрическите централи в Южна България. Така даваме нашия принос за опазване на околната среда в този регион на България.
Микронизиран варовик предлагаме като пълнител в производството на полиетилен, каучук и бои.
Строителството е един от най-бързо развиващите се сектори в България. За нуждите на този сектор развихме нови продукти, като варовици за пътни настилки и варовик пълнител за асфалт.
За нуждите на фуражната индустрия разработихме нов продукт - "Фуражна суровина калциев карбонат", който намира приложение при производството на пълноценни комбинирани фуражи за всички видове животни и птици.