За нас

Каменa ООД извършва:

 • Основен, частичен ремонт, модернизация и  автоматизация на металорежещи машини, обработващи центрове МС 032, РВ 501.24, стругове с CNC управление СТ 161, СП 586, СП 161, СЕ 063  и други.
 • Програмиране, търговия и разработка на машини с CNC управление.
 • Поддръжка и монтаж на металообработващи машини и съоръжения.
 • Автоматизиране на стругове за производство на малогабаритни детайл

Каменa ООД разполага с висококвалифицирани специалисти, способни да осъществят модернизация на машини и съоръжения, използвайки най-съвременни технологии и същевременно извършваме консултации на клиенти и отстряняваме бързо и ефективно възникналите неизправности.

В резултат клиентите на Каменa ООДполучават:

 • Увеличена производителност
 • Удобен и лесен интерфейс за потребителя
 • По-високо качество
 • По-бързи машинни цикли
 • По-голяма прецизност
 • Висока надежност и самодиагностика
 • По-голяма памет
 • Мрежови функции и CAD приложения