За нас

Фирма "Кристъл Клиър" ООД е създадена през 2008 година и разполага със собствена база за производство на инсталации за пречистване на вода и въздух. Изделията са произведени изцяло на базата на собствени разработки и ноухау. Притежава сертификат за внедрена система за управление на качество по ISO 13485, а продуктите – CE марк.

Инсталациите за пречистване на вода използват високо производителни мембранни технологии и намират приложение за битови, питейни, промишлени и специални нужди, като: центрове за хемодиализа, лаборатории, автоклавни стерилизационни, фармацевтика, хранително вкусова промишленост, микроелектроника, във винарската и пивоварна индустрия, производство на безалкохолни напитки, пречистване (обезсоляване) на морска вода и собствени водоизточници.

В областта на пречистването на въздух основно място заема асептичната климатизация със степен на чистота отговаряща на стандартите ISO 5, 7, 8. Тези изделия намират приложение в медицината, като основно в климатизацията на операционни зали, помещения за провеждане на химиотерапия, реанимационни отделения, зали за лечение на изгаряния, трансплантации и всички други помещения, изискващи стерилна среда. В промишлеността намират приложение при изграждането на чисти помещения със степен на чистота 10000 и 100000.

Мобилните асептизатори, предлагани от нас се използват при обеззаразяване на болнични помещения за ежедневна употреба в неонатологични, хемодиализни, реанимационни, ортопедични, хематологични, гнойно септични, хирургични отделения и при вътрешноболнични инфекции. Асептизаторите извършват обеззаразяване на въздуха в помещенията по предварително зададена програма, като едновременно с това правят дезинфекция на всичките им повърхности в това число и на мебелите и другото оборудване.

За регулярно обеззаразяване на различни работни помещения с голям поток от хора, предлагаме фиксирани асептизатори, като употребата им е възможна и в присъствието на персонал и посетители.

Разполагаме с оборудване за операционни зали, включващо мивки с безконтактно автоматично и подаване на стерилна вода и/или хирургичен сапун, мивки и сапунерки с подаване на вода с лакът или коляно, шкафове за съхранение на до 8 броя ендоскопи, като гаранцията за стерилността до е 72 ч. (например петък, събота и неделя) и отчитане момента на поставянето и валидността на стерилност на всеки ендоскоп, шкафове за почистване, стерилизация и стерилно съхранение на подлоги и уринатори.

Фирмата разполага със склад за всички необходими консумативи и резервни части, както и със сервиз за гаранционно и извънгаранционно обслужване на клиентите.

Повечето изделия са защитени с патент. Производството и продажбата им на територията на Република България са изцяло само в правото на "КРИСТЪЛ КЛИЪР" ООД.