Контакти

Представителен офис:

София, бул. “Н. Вапцаров” 23

GSM: 0897 606 609

Тел.: 02/ 868 9261

Факс: 02/ 868 9412

 

База механизация:

София; бул. “Житница” №23

GSM: 0894 355 303

Тел.: 02/ 955 5873

Факс: 02/ 955 6052