Завършени проекти

 • Център за настаняване от семеен тип - Възложител: Община Габрово по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 г. – 2013 г. бюджет по проект BG161PO001-1.1.11-0041„Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип в град Габрово.
 • Изграждане на Център за настаняване от семеен тип Възложител: Община Габрово. Строеж: Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 г. – 2013 г. бюджет по проект BG161PO001-1.1.11-0041 „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип в град Габрово.

 • Създаване на привлекателна физическа среда - Община Габрово: Създаване на привлекателна физическа среда на гр. Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”.

 • Жилищна сграда, ул.”Асен Разцветников” - Строеж: Жилищна сграда с магазини и подземен гараж; Възложител: Кота 2001; Строител: Кота 2001; Адрес: гр.София, ул.Асен Разцветников 6; Година на построяване: 2010г.

 • Ресторант в гр. София - Изпълнител: “Кота 2001” ООД; Адрес: ул. Мърфи

 • Офис сграда – гр. София - Офис сграда; Изпълнител: “Кота2001” ООД

 • Жилищно, кв. Оборище - Инвеститор: “Терастрой инжинеринг” ООД; Главен изпълнител: “Терастрой инжинеринг” ООД; Подизпълнител: “Кота2001” ООД; Адрес: кв. Оборище; ул. Чумерна

 • Жилищно, кв. Младост 1 - Инвеститор: “Терастрой инжинеринг” ООД; Главен изпълнител: “Терастрой инжинеринг” ООД; Подизпълнител: “Кота2001” ООД; Адрес: кв. Младост1; ул. Академик Е. Павловски

 • Жилищно, кв. Лозенец - Инвеститор: “Вас метал” ООД; Главен изпълнител: “Миртал” ООД; Подизпълнител: “Кота2001” ООД; Адрес: кв. Лозенец; ул. Якубица No: 19

 • Жилищно, кв. Драгалевци - Възложител: физически лица; Главен изпълнител: “Кота2001” ООД; Адрес: кв. Драгалевци; ул. П. Динеков No: 1

 • Еднофамилна къща - Инвеститор: “Кота2001” ООД; Изпълнител: “Кота2001” ООД; Адрес: кв. Овча Купел

 • Жилищна сграда, София, ул. Смърч 13 - Строеж: Жилищна сграда с магазини, офиси и подземен гараж; Възложител: “КОТА 2001” ООД; Строител: “КОТА 2001”; Адрес: гр.София, ул.Смърч 13; Година на построяване: 2013 г.

 • Жилищна сграда, София, ул. Смърч 11 - Строеж: Жилищна сграда с магазини и подземен гараж; Възложител: “КОТА 2001” ООД; Строител: “КОТА 2001”; Адрес: гр.София, ул.Смърч 11; Година на построяване: 2013 г.

 • Жилищна сграда на два етажа - Възложител: физическо лице; Главен изпълнител: “Кота2001” ООД; Адрес: кв. Симеоново; ул. 416

 • Административно-складова база - Инвеститор: “Кота2001” ООД; Главен изпълнител: “Кота2001” ООД; Адрес: ул. Житница No: 23

 • East Trade Center - Административно-търговски център; Инвеститор: “Кота2001” ООД; Съинвеститор: “Мартитранс” ООД; Главен изпълнител: “Кота2001” ООД; Адрес: бул. Ботевградско Шосе