Категория: Услуги » Адвокати, нотариус

Град: Русе

Адрес: Русе, ул. Александровска 87, бл. Алеко, ет. 2, ап. А

Телефон: 082/87 90 57

Share

За нас

Нотариус Константин Иванов Касабов №412 има собствена кантора на територията на гр. Русе.

Услуги:

  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.

Ключови думи:

нотариус Русе