Железни стълбове

Фирмата проектира, произвежда и монтира триъгълни и четириъгълни железорешетъчни стълбове от винкелова или тръбна конструкция със стъпка 6000 мм.
Стълбове се поцинковат в съответствие с изискванията на ЕN ISO 1461 за надеждна защита от корозия.

Заземителни колове

Произвежда колове за електроразпределeнието в страната, горещо поцинковани, различни дължини и размери.