Share
Направи запитване !!!

За нас

Фирма КЛАЧКА БЪЛГАРИЯ ЕООД е създадена, като българско юридическо лице на 17.08.1999 г. с решение 9283/1999 г. на СГС и управител маг. инж. Александер Клачка.
Фирма е с предмет на дейност транспорт на течни горива с автоцистерни от последно поколение, оборудвани с електронно пломбиране.


Днес КЛАЧКА е специалист в предлагането на логистични решения за дистрибуцията на горива
Услугите ни са разпространени из цяла Австрия, както и в развиващите се страни от Източна и Югоизточна Европа.
Дружеството е собственост на фирма „Паул Клачка” ГмбХ - Австрия, основана през 1956 г. във Виена и специализирана в логистика и транспорт на опасни товари по шосе, която притежава 7 външни дружества (Унгария, Чехия, Словакия, Полша, България, Сърбия и Румъния), които са местни юридически лица и на 100% нейна собственост. Всички те са обединени под общото име КЛАЧКА ГРУП.


Към момента в КЛАЧКА ГРУП работят около 1100 човека, а доставките се извършват от над 500 бензиновоза.
КЛАЧКА БЪЛГАРИЯ ЕООД извършва транспортни и логистични услуги в полза на едни от най-големите дистрибутори на светли горива, LPG и техническа газ в България – ШЕЛ, ОМВ, ЕКО, САКСА, ВИТОГАЗ, ЛИНДЕ, както и доставки зад граница за външни заявители.
Към момента разполагаме с композиции за транспорт на светли горива, LPG и технически газове.
Всички МПС отговарят на най-високите европейски изисквания за безопасност и качество на услугата.
Персоналът във фирмата е с дългогодишен опит, успешно преминал всички вътрешнофирмени и външни обучения относно дефанзивно поведение, техники за безопасност при товарене и разтоварване, документооборот, действия при аварии и др.
Електронните разтоварни системи на бензиновозите и газовозите ни позволяват при доставка клиентите да получават върху хартиен носител информация относно: индентификация на превозното средство, начало на доставка, край на доставка, вид гориво, реална температура на продукта, разтоварено количество (л) през реална температура, разтоварено количество (л) през температура 15`С, натрупване на разтовареното количество в масов брояч.
Оборудването включва още:

  • Системи за обратно връщане на парите;
  • Оптична система срещу препълване с датчици за ниво;
  • Система за долно пълнене;
  • Двустранни кабелни макари за заземяване;
  • Помпен модул;
  • Разтоварна система с пистолет, 2-цолов маркуч, дължина 20 метра;
  • Адитивираща система с: брояч за адитива, автоматично впръскване на адитива в разтоварваното гориво, съдове за три различни адитива с вместимост на всеки от тях по 80 л.

Притежаваме сертификати за качество, организация и безопасност на работа ISO 9001-2000 uSQAS (към момента най-високият сертификат за фирми, занимаващи се с шосеен транспорт).