За нас

Акционерно дружество „КЕНТА”АД е създадено през 1962 год. Производствената дейност се развива в две основни направления - ремонт на автобуси и производство на нови автобуси - собствена разработка носеща марката „КЕНТА”. 
Целогодишно извършва транспортна дейност – обществен превоз на пътници.
Дружеството е разположено на 164 000 кв.м. площ, от които 38 144 кв.м. производствени сгради, 5 216 кв.м. складови сгради, 2 400 кв.м. административни сгради, 120 000 кв.м. не застроени площи. Персонала на „КЕНТА”АД е 151 души, от които 126 души изпълнителен и25 души технически и административен персонал. Финансовото състояние на дружеството е традиционно стабилно. Работи без кредити - само със собствени средства. Годишния обем на продажбите е 1996 хил. евро. Стойността на дълготрайните материални активи е 2 милиона евро.

„КЕНТА”АД разполага със свободен новопостроен цех с площ 6,5 декара с три корпуса и всички необходими промишлени инсталации - електрическа, пневматична, газова, вентилационна, отоплителна, битова, изградени транспортни коридори, подемно транспортни съоръжения и площадки.
Оборудването на пресозаготвителния цех дава възможност за изработване на всякакъв вид заготовки от ламарина с дебелина до 12 mm. 
Дружеството разполага със собствена парокотелна, компресорна и ацетиленова станция. Производството е осигурено със всички необходими машини, инструменти и приспособления: за монтаж на шасита, универсално оборудване за механична обработка, както и за обработка на листова стомана, заваръчни апарати за заваряване в среда от въглероден двуокис, апарати за плазмено рязане, за електро - и газопламъчно заваряване, ръчни инструменти - пневматични и електрически за изработване на всякакви каросерии, подемно - транспортна техника и други производствено – технически възможности.Разполага с оборудване и технологии за възстановяване на резервни части за транспортни средства.

Наличие на собствен автотранспортен парк.
Благодарение на инфраструктурата, висококвалифицирания човешки потенциал и традиции, „КЕНТА”АД има възможност да развива и редица други производствени и ремонтни дейности в областта на машиностроенето / производство на контейнери, европалети и други /.