Отделение по кардиохирургия

В отделението по „Кардиохирургия” на Кардио Център “Понтика” се прилага пълния обем сърдечна хирургия за възрастни:

  • аортокоронарен байпас - както в условията на ЕКК /Екстракорпорално кръвообръщение или т.нар. апарат "сърце - бял дроб"/, така и на „биещо сърце” с използване на артериални съдове
  • клапно протезиране
  • клапно съхраняващи операции
  • обемредуциращи операции на лява камера, позволяващи по-добрата й функция и т.н.

Отделението поема и спешни състояния като инфаркт на миокарда, дисекация на аортата и др.

Сърдечно-съдовите заболявания причиняват най–висока смъртност в Европа, а България е на едно от водещите места на континента по смъртност от заболявания на сърцето. Сърдечно-съдовите заболявания често са причина за загуба на работоспособността и преждевременната смърт. Над 10 000 българи годишно претърпяват сърдечен инфаркт, като само 30 на сто се лекуват по съвременен начин чрез отпушване на засегнатата от инфаркта артерия. Най-често срещаните сърдечни заболявания, които подлежат на хирургично лечение са исхемичната болест на сърцето и клапните пороци.

Пациентите, страдащи от сърдечно съдови заболявания, стават все по-информирани, но въпреки това търсенето на специализирана помощ се отлага във времето, алармира д-р Димитър Николов – началник на отделението по Кардиохирургия на МБАЛ „Токуда Болница София” и консултант на Кардио Център “Понтика”. Според него навременната диагностика и контролът на сърдечните заболявания зависят основно от информираността на пациента и на неговия лекуващ лекар.

Ключова роля за модерното навременно лечение има тясната колаборация между кардиолози, инвазивни кардиолози и кардиохирурзи и наличието на отделение по Инвазивна кардиология, което осигурява по-висок стандарт за медицинското обслужване на сърдечно болните пациенти.