Отделение по Кардиология

Отделението разполага с висококвалифицирани лекари и персонал. Инвазивната кардиология е авангардна и високотехнологична специалност. Тя включва поредица от процедури, които са златен стандарт в диагностиката и осигуряват ефективно и нетравматично лечение на повечето сърдечно-съдови заболявания.

При нас се лекуват пациенти с всички кардиологични и съдови заболявания, налагащи медикаментозно или интервенционално лечение – Исхемична  болест на сърцето - включително и най-тежката й проява, а именно:

  • остър миокарден инфаркт
  • клапни заболявания
  • перикардити
  • ритъмно - проводни нарушения
  • артериална хипертония
  • остра и хронична сърдечна недостатъчност
  • патология на периферните артерии - включително стеснения на сънните и бъбречните артерии, артерио-венозни малформации