За нас

 

Счетоводна къща Йосифова Консултинг ЕООД предлага пълна гама от счетоводни услуги и данъчни консултации, счетоводство и пълно счетоводно обслужване, личен състав и работни заплати, счетоводни консултации, данъчна защита, първоначална регистрация и пререгистрация на фирми в Агенция по вписванията.

 

  • Представителство пред данъчната администрация, НОИ, НСИ и други държавни институции
  • Месечни декларации за ДДС и INTRASTAT
  • Месечно осчетоводяване, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти
  • Периодични финансови отчети за целите на управлението
  • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация