За нас

Йонелко ЕООД - YonELco Ltd започва своята дейност в началото на 2005 г.

  • Компенсиране на реактивна енергия

Фирма ЙОНЕЛКО ЕООД от дълги години е специализирана в компенсирането на реактивна енергия и има богат опит в различните начини на компенсация. Фирмата е вносител на водещите немски производители на кондензаторни батерии и дросели (индуктивности, шунт реактори) ELECTRONOCON и контролери(cosF регулатори) за регулиране на реактивна енергия BELUK.С тяхна помощ и опит изграждаме съвременни и надеждни компенсиращи мощности, съобразени с нуждите на клиентите и техническата ситуация.Предлагаме изцяло нови компенсиращи мощности, така и рехабилитация на стари и решения съобразени с бюджета на клиента.

  • Енергиен мениджмънт

YONELCO LTD. е специализирана в:

  • проектиране и изграждане на локални и WEB базирани информационни мрежи
  • дистанционно отчитане на консумираната ел.енергия, количествени и качествени показатели
  • изготвяне на товарови графици
  • възможност за следене в реално време на енергопотреблението и получаване на протоколи, през интернет от всяка точка.
  • гаранционно, извънгаранционно обслужване и сервиз

ЙОНЕЛКО ЕООД има вече изградени мрежи в някои от най-големите фирми с чуждестранно и българско участие у нас. За положителните резултати от използването им, говори фактът че, всички от тях са претърпели разширение.

  • Изработка на табла

Фирма Йонелко ЕООД изработва всички видове елелектрически табла НН:ГРТ, силови разпределителни, АВР, ККУ, BMS, звезда-триъгълник, автоматизация и др. Чрез софтуер на фирма EATON се конфигурират отделните табла, така че да са съобразени с всички изисквания. Използват се готови шкафове на RITTAL, EATON, SCHRACK, TIBOX, YBOX , както и произведени по размер и предназначение шкафове.Работим с всички производители на ел.апаратура , както и с доставена от клиента. Доставка на частично окомплектовани табла с щуцери ,DIN шини , отвори за бутони и ключалки.