За нас

 

Фирма Интермед Консулт ЕООД е с основна дейност трудова медицина, оценка на риска, годишни профилактични медицински прегледи, измерване на рискови фактори на работната среда, здравословни и безопасни условия на труд.

 

Фирмата предлага организиране на профилактични медицински прегледи, както и изготвяне на анализи за здравословното състояние на персонала.

Интермед Консулт ЕООД предлага провеждане на курсове по здраве и безопасност на работното място.

Консултации по трудова медицина, изготвяне на работни графици, режим на труд и почивка, и изготвяне на необходимите трудово-правни документи.