За нас

ИНТЕРКОМПЛЕКС” ООД
е основана през 1990 година, като напълно частна фирма.
Компанията развива успешно дейността си като създава мрежа от регионални офиси, насочени към широк кръг клиенти и партньори: електроразпределителни дружества, инвеститори,предприятия, търговци на едро и дребно.
“Интеркомплекс” ООД е надежден и търсен партньор, доказал своята коректност при предлагане на висококачествени продукти и услуги на своите клиенти.

НАШАТА ЦЕЛ:
Основна цел на фирмената политика на “Интеркомплекс” ООД е непрекъснато да осигурява и доставя висококачествени продукти и услуги. Предлагане на пълна гама електрооборудване и електроапаратура СрН и НН, изграждане на електроенергийни обекти СрН и НН, и гарантиране съответствието им с приложимите
международни и национални стандарти, технически и други нормативни изисквания.
Професионализмът, отговорността и доверието определят “Интеркомплекс” ООД като надежден и търсен партньор, доказал своята коректност с предлагане на висококачествени продукти и услуги.

ОСНОВНИТЕ НИ ДЕЙНОСТИ ВКЛЮЧВАТ:
Комплексни решения “до ключ” в изграждането на електроенергийни обекти НН, СРН и ВН:

  • Kомплексно изграждане на подстанции и трафопостове, ел. захранване и електрообзавеждане на хотели, търговски и административни сгради;
  • Изграждане на електропреносни мрежи ниско и средно напрежение и други;
  • Пусково-наладъчни работи, осветителни, силови и сигнални ел. инсталации.

Инженеринг:

  • Инженерингова, консултантска и сервизна дейност;
  • Автоматизация и управление на производствени процеси,линии и съоръжения.

Производство и търговия с електрооборудване, машини и съоръжения НН и СРН:

  • Внос, доставка и дистрибуция на силови и измервателни трансформатори, разединители, изолатори, промишлени релета, контактори, автоматични прекъсвачи, кабели и проводници, системи за автономно захранване, електрогенератори, измервателна техника и електрооборудване, лични предпазни средства, електроинсталационни и други електротехнически продукти;
  • Производство на табла за автоматизация и управление на технологични и производствени процеси, линии и съоръжения;
  • Производство на полиестерни табла и шкафове НН и СРН.

ЕКИПЪТ:
За нас са важни всички партньори, с които имаме делови отношения в областта на енергетиката, електромонтажа, комуникациите и електроразпределението. Ето защо фирмата разполага с висока техническа съоръженост и над 110 висококвалифицирани специалисти и персонал.
Екипът от амбициозни и профеционално подготвени кадри осигурява адекватни цялостни решения и актуална продуктова информация за доставка на електрооборудване, специализирано сервизно обслужване и компетентна консултация.
Компанията разполага с модерна складова база, която дава възможност за динамичен отговор на високите изисквания на клиентите и пазара. “Интеркомплекс” ООД гарантира високо качество на предлаганите стоки и услуги, бързина и точност на изпълнение на поръчките.
Фирмата обезпечава дейността си със собствени производствени и складови бази в гр. Пловдив, гр. София, гр. Пазарджик и гр. Септември, както и с необходимите транспортни средства за
извършване на доставки до всички, посочени от клиента, места.

СИСТЕМИ И СТАНДАРТИ:
В „Интеркомплекс” ООД е изградена и функционира Интегрирана система за Управление (ИСУ) по изискванията на стандартите:
EN ISO 9001:2008 – за управление на качеството. Първоначална сертификация 06.10.2003 г. Стриктното спазване на изискванията на системата е гаранция за предоставянето на нашите партньори и клиенти на висококачествени продукти и услуги.
OHSAS 18001:2007 – за здравословни и безопасни условия на труд. По този начин ние наблюдаваме, контролираме и подобряваме условията за осъществяване на трудовия процес във фирмата.
EN ISO 14001:2004 – за опазване на околната среда. Изградената система за опазване на околната среда е израз на активната позиция и ангажираност на “Интеркомплекс” ООД в това направление.