Категория: Машини и машиностроене » Машини и оборудване за селското стопанство

Град: София

Адрес: гр. София, ул. Медникарска 1 виж карта

Телефон: 02/936 72 20; 0888 274 459

Share

За нас

“Инженеринг за механизация в животновъдството” - гр. София, ул.“Медникарска” №1 е създадена през 1985г. с предмет на дейност: проучване, проектиране, строителство на животновъдни ферми

Доставя, монтира и поддържа оборудване в животновъдните ферми като: доилни инсталации (гюмови, централни млекопроводи, доилни зали), млекоохладителни вани и танкове (нови и втора употреба), торопочистване, поене, хранене, електропастири, стрижбена техника.

Предлага дезинфекционни препарати и всичко свързано с хигиената. 

* Подготвя и реализира прокети по Евро фондовете

Предлага продукти на фирмите

  • "Impulsa" – Германия – доилна техника
  • "Hainiger – Швейцария – стрижбена техника
  • "CID LINE" – Белгия – препарати