За нас

Проектиране в областта на пътното строителство.

Илия Бурда ЕООД е фирма на територията на град София, с предмет на дейност комплексно проектиране в областта на пътното строителство. Дружеството предлагаме проектиране на пътища, улици, сгради, съоръжения, магистрали.

Проектиране на пътища и улици.

Фирма Илия Бурда град София е специализирана в проектирането на пътища и улици – пътища от всички класове, пътни съоръжения, магистрали. Компанията проектира изцяло съпътстваща техническа инфраструктура свързана с реконструкцията или новото строителство на пътищата.

Проектиране на сгради и съоръжения.

Илия Бурда проектира сгради и съоръжения на територията на цялата страна. Проектантският екип се състои от множество инженери и архитекти с Пълна Проектантска Правоспособност. Ние предлагаме проектиране на жилищни, стопански и обществени сгради, като: жилищни комплекс, еднофамилни къщи, търговски обекти, магазини, складове, халета.

За качественото изпълнение на поетият от нас ангажимент и това той да бъде завършен в срок, Илия Бурда разполага с модерна пътностроителна, компютърна и офис техника, както и с екип от квалифицирани проектанти и архитекти.