За нас

ИВКОМ-63 ЕООД е регистрирано с решение на Софийски Окръжен Съд №1211/2003 год. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Костенец, ул. “Кирил и Методи” № 52 и се управлява и представлява от едноличния собственик Борислав Методиев Велков. 

Ръководството на “ИВКОМ-63” ЕООД създава и развива фирмата с цел производство на стоки и предлагане на услуги на клиенти, като се стреми да осъществи затворен кръг: от производството на продукта до реализирането му на пазара, като се включва: монтаж, поддръжка в гаранционен и след гаранционен етап. 
ИВКОМ-63 ЕООД притежава производствена база с площ 6180 м² , от който : 640 м² производствени помещения и 570 м² закрити складови помещения, което позволява да се осъществяват следните видове дейности:

  • металообработване;
  • изработване на покривни изолационни ленти;
  • строителство, реконструкция и ремонт на мрежи ниско напрежение;

При металообработването се произвежда:

  • шкафове за различни видове електроапаратура: главни входни електромерни табла, етажни електромерни табла, разпределителни касети, пултове за управление и други по задание на клиента, - арматура за изграждане на мрежа ниско напрежение по френския метод “носеща нула”;
  • стоманотръбни стълбове с различна височина;
  • конзоли и тела за улично осветление;
  • комплектни трансформаторни подстанции.

Строителството , реконструкцията и ремонта на мрежи ниско напрежение се извършва от квалифицирани работници по френския способ “Носеща нула”.