Share
Направи запитване !!!

За нас

Д-р Тихомир Мустаков Алерголог

Ще се радваме да предоставим нашата квалификация в полза на Вашето здраве. Освен богатия клиничен опит и грижливото отношение към пациентите при нас ще можете да проведете почти всички необходими изследвания за диагностиката и лечението на алергичните болести.

Кожните проби с алергени са класически метод за установяване към какво е алергичен пациента и каква е силата на реакциите. За тази цел кабинетът разполага с набор от 35 поленови алергена, 20 битови, 5 епидермални, 3 инсектни и над 30 хранителни алергена. Наборите кожни проби се индивидуализират в съответствие с оплакванията и състоянието на пациентите.
 

Важна част от дейността ни е провеждането на предоперативно тестуване с анестезиологични медикаменти и назначаване на предоперативна подготовка, за което разполагаме с необходимите тестови набори. В нашата практика те се извършват от медицински сестри с високи професионални качества и практически опит.

Изследването на специфични IgE-антитела в серум на пациента е алтернатива на кожните проби. То се прилага предимно в случаите, когато кожните проби не са приложими поради възрастта или заболяването на пациента. Кабинетът разполага с имунохемолуминисцентна методика на Hitachi Chemical Diagnostics с възможност за изследване на 20 отделни алергена (10 хранителни и 10 инхалаторни) в проба от 2 мл кръвен серум и 112 теста протеомично изследване за специфични IgE с Rmmuno CAP-ISAC.

Освен тестовете за алергия, в кабинета се извършват изследвания, необходими за оценка на засягането на дихателните пътища при алергична хрема и астма: сперометрия, бронходилататорен тест с бета-миметици, цитологично изследване на носен и бронхиален секрет.

В помощ на лечението при алергичните към домашнопархови микрокърлежи е и възможността за изследване на количеството им в домашния прах на пациента. Тестът Acarex? предоставя възможност за бърза и вярна оценка на мерките за контролиране на количеството на този алерген в жилището на пациента. За по-детайлна оценка на алергенността на битовата среда разчитаме на съдействието на опитен биолог.

Резултатите можете да получите освен лично в кабинета, така и по факс, e-mail или по пощата.