Share
Направи запитване !!!

За нас

ИНТРАМА е една от водещите фирми в България в сферата на търговията и производството на машини, технологии и консумативи за хранително-вкусовата промишленост.

Екипът на ИНТРАМА, наброяващ над 150 служители, се отличава с професионализъм и компетентност, което прави фирмата надежден партньор в намирането и реализирането на комплексни  решения, свързани с преработката, опаковането и търговията с хранителни продукти.

Ние разполагаме с висококачествени, надеждни продукти, висококвалифицирани и ангажирани сътрудници и мощна организация, изградена, за да може не само да отговори на високите изисквания на клиентите ни сега, но и за да подсигури възможността за постоянно подобрение на структурата и процесите, превръщащи ИНТРАМА в надежден бъдещ партньор.

Фирмата е сертифицирана от TUV SUD Service Gmbh в областта на продажба и сервиз на търговски везни, индустриални везни, прецизни везни, уреди за маркиране на цена, уреди за месопреработка, термоетикети и термохартия. Изпитателни лаборатории за извършване на метрологична проверка и ремонт на теглови системи, както и калибриране на везни.От 2008г. в ИНТРАМА са внедрени Система за управление качеството ISO 9001 и Система за управление на безопасността на хранителните продукти ISO 22000.

ИНТРАМА Германия

Дейността на ИНТРАМА Германия се изразява във водене на търговски преговори, уточняване на технически детайли, осигуряване на финансова стабилност на фирмата и уреждане на транспортна и логистична дейност.

Основните предимства от наличие на седалище на фирмата в Германия са: близост и комуникация с доставчиците, контролинг на фирмената група и правна защита според немското законодателство.

ИНТРАМА България

ИНТРАМА България е ангажирана с работа, касаеща производство и пласмент до клиентите.

Търговските бази на ИНТРАМА могат да бъдат открити във всички големи градове: София, Пловдив, Варна, Шумен, Плевен, Сливен, Благоевград, Добрич, Смолян, Стара Загора, Горна Оряховица. Основните производствени бази на фирмата се намират в гр. София и гр. Пловдив. Всички офиси разполагат с технически сервиз, вътрешна служба и регионален мениджър.

ИНТРАМА Македония

Седалището на ИНТРАМА в Македония се намира в гр. Струмица, а вторият офис може да бъде открит в столицата Скопие. Подобно на структурата в България всеки офис разполага с търговски отдел, сервизен отдел и вътрешна служба.

ИНТРАМА Румъния

Седалището на фирма ИНТРАМА в Румъния се намира в близост до гр. Тимишоара, западна Румъния. Предлаганите на този пазар стоки са основно консумативи за хранително-вкусовата промишленост.