За нас

Лабораторен  комплекс   ИНТЕРЛАБ към  ИНТЕРЛАБ ООД  е  създаден   за калибриране  на измервателни уреди през 2002 година и  акредитиран от  ИА Българска Служба по Акредитация, съгласно стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2006 от  2003г.  до настощия момент.

ЛК ИНТЕРЛАБ  гарантира висока  прецизност, коректност и професионален опит   при калибриране на  средства за измерване .

Калибрира и издава сертификати на следните средства за измерване:

 • Везни - аналитични, електронни, технически.
 • Уреди за измерване на скорост на движение на въздуха
 • Титратори
 • Стъклени течностни термометри
 • Цифрови термометри  манометрични  биметални термометри.
 • Термодвойки
 • Спектрофотометри
 • PH-метри
 • Кондуктометри
 • Уреди за пламна температура на нефтопродукти – заворен  тигел  
 • Уреди за пламна температура на нефтопродукти – отворен тигел.
 • Калориметри
 • Уреди за измерване на относителната влажност на въздуха