Обучение за работа с CAD система

За всички предприятия, които разполагат с CAD система, предлагаме обучение за работа със софтуера на Assyst. След завършване на курса се издават оригинални сертификати от централата в Германия. При закупуване на софтуера обучението е включено в цената. Броя на служителите, които се обучават е неограничен. Срещу заплащане можете да заявите и допълнителен курс на обучение.

 * Курсовете се провеждат при сформиране на група от най-малко трима души.

 

Пълният курс на обучение е с продължителност две седмици при следната програма:

Първа седмица:

 • Увод и общ изглед.
 • Работа с cad.assyst, конструиране, създаване на части, работа с резерви и клъцки.
 • Модификация на вече създадени кройки.
 • Градиране (размножение) на модели.
 • Работа с База Данни.
 • Дефиниране и изготвяне на маркери (капаци за кроене).

Втора седмица:

 • Дигитализиране на кройки.
 • Печат, поддръжка и работа с плотера.
 • Настройки и параметри на системата. 
 • Lay.assyst (модул за подреждане на капаци за кроене)
 • Параметри и настройки в Lay.assyst
 • Пътеки и директории за съхранение на файловете в системата.

CAD сервиз център

Милена Илиева
тел.: 02/ 974 52 40
вътр. номер: 115
моб.: 0889 077 424
e-mail: kiwicad@hotmail.com
www.kiwicad.net

Силвия Славейкова-Китанова
тел.: 02/ 974 52 40
вътр. номер: 115
моб.: 0889 077 424
e-mail: kiwicad@hotmail.com
www.kiwicad.net