Хидроизолационни системи

Надеждни, ефективни и системни решения на хидроизолиране.

Проектиране, доставка и монтаж на хидроизолационни системи в зависимост от техническото задание, специфичните условия и изисквания към обекта - битумни рулонни изолации, PVC мембрани, течни обмазни изолации.

Изграждаме хидроизолации на покриви, основи, фундаменти, тераси, сутерени, резервоари. Предлагаме ефективни методи за защита от капилярна влага и спиране на активни течове.

Работим с материали на водещи фирми - Sika, BASF, TEXSA, Nord bitum, Asmatex, Vedag.