Индустриални подови покрития

Предлагаме комплексни решения при изграждане на нови и ремонт на стари индустриални подови покрития и защита им от агресивни въздействия. Декоративни настилки за офиси и търговски обекти.

Изпълняваме епоксидни, полиуретанови и полиуретан-циментови подови системи, с висока якост, физична и химична устойчивост, издръжливи на високи температурни натоварвания, подходящи за голяма група производства - Хранително-вкусова промишленост, Енергетика, Химическа промишленост, Пречиствателни станции, Здравеопазване и фармация, Паркинги и гаражи.

Предлагаме индивидуални решения за всеки конкретен обект, съобразно специфика и техническо задание и изискуеми технически параметри.

Имаме опит с изграждане на високоякостни подови покрития, като UCRETE UD 200 на BASF, киселинно-устойчиви епоксиди Sikafloor 381 на Sika и други.