Категория: Услуги » Адвокати, нотариус

Град: Пловдив

Адрес: Пловдив, ул. Петко Каравелов 24, ет.3, ап.7

Телефон: 032/661 800

Share

За нас

Нотариус Ваня Илиева Захариева №640 има собствена кантора на територията на гр. Пловдив.

Услуги:

  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции.

Ключови думи:

нотариус Пловдив