За нас

ЗКУ АД е основан през 1968 г. на територията на гр. Стара Загора като самостоятелно предприятие в рамките на ДСО "Хидравлика" с основна дейност: производство и задоволяване потребностите от каучукови уплътнители на заводите от обединението произвеждащи хидравлични и пневматични изделия.
От 1986г. Заводът се помещава в новопостроените производствени халета и административен корпус в с. Горно Ботево (на 15км източно от Стара Загора) и е оборудван с високо производителна техника от Италия и Франция. Oт 2001г. основните технологични мощности са оборудвани с компютърно управление на технологичните режими.

В своето управление политиката на ръководството на ЗКУ - АД е била насочена винаги към постигане на стратегическите цели:
• произвеждане на продукция с високо качество,  удовлетворяващо напълно всички изисквания и потребности на клиента,
• налагане на бизнес сътрудничество гарантиращо коректност, доверие, лоялност и взаимен интерес,
• грижи за персонала и повишаване техническата му компетентност и мотивация за по-ефективна работа,
• гарантиране екологосъобразно управление на всички процеси, инсталации и съоръжения

ЗКУ-АД притежава лиценз, технологии и оборудване за производство на каучукови уплътнители за хидравлични и пневматични изделия от фирма DICHTUNGSTECHNIK Германия.
• Заводът разполага с персонал 110 работника, повечето от които са със солиден професионален опит в каучуковото производство.
• Произведената продукция е със 100 % контрол  за качество. 
• В завода е въведена и функционира сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2000