Share
Направи запитване !!!

Зърнобази

  • Силистра - Централният офис на фирмата се намира в гр.Силистра – център на един от най-големите зърнопроизводителни райони в България. Дружеството разполага с 4 зърнобази на територията на Силистренска област и една в гр.Варна, непосредствено до Варненското пристанище, с общ складов капацитет 150 000 тона. Складовите вместимости включват стоманобетонни силози, метални силозни клетки – система ЛИПП, плоски складове и двойни и единични метални навеси. Складовите бази са оборудвани с модерна специализирана техника – системи за вентилация, уреди за дистанционен термоконтрол, зърнопочистващи машини, пневмотранспортьори.  Зърнобазите в гр.Варна, гр.Дулово и гр.Алфатар разполагат и със зърносушилни, които при необходимост могат да подсигурят изсушаването и запазването на зърното в добър търговски вид. Входящият, изходящият и технологичният контрол на зърното в складовете се осъществява от пет лаборатории, оборудвани с модерни експресни апарати и всички необходими уреди за цялостно окачествяване на зърно, които се обслужват от квалифициран персонал.
  • Варна - Зърнобазата в гр.Варна е с общ капацитет 32000 тона. Вместимостите за съхранение на зърно са оборудвани със съвременни машини и съоръжения за  приемане, обработка и съхранение.
  • Дулово - Зърнобазата в гр. Дулово е с общ капацитет 65000 тона. Вместимостите за съхранение на зърно са оборудвани със съвременни машини и съоръжения за  приемане, обработка и съхранение.
  • Алфатар - Зърнобазата в гр.Алфатар – 31000 тона. В зърнобазата има ЖП везна -вагонна, с прилежащ към нея коловоз – 120 / сто и двадесет / тонна, както и ЖП линия за товарене.
  • Черногор
  • Тутракан