Графитни конструктивни изделия

Групата на графитните конструктивни изделия включва изработване на различни видове графитни блокове за производство на графитни ел. четки, графитни втулки, пръстени, лопатки, уплътнения, както и токоснематели, плъзгачи и пантографи за желозопътния и електрическия обществен транспорт.

Формата и състава на материала, както и размерите на изделията се изпълняват по заявка на клиента по скица, чертеж или мостра.