Категория: Селско и горско стопанство » Земеделие

Град: Нова Върбовка (Велико Търново)

Адрес: с. Нова Върбовка, ул. Първа 44 виж карта

Телефон: 0882 004 708; 0899 680 212; 06163/2052

Share

За нас

 

Земеделска Кооперация за Производство и Услуги Зорница 92 се намира в с. Нова Върбовка, област Велико Тръново.

 

Основната дейност на кооперацията е производство на селскостопанска продукция

Обработваемите от нас площи са над 250 дка.

 

ЗКПУ Зорница 92 отглежда основно следните култури:

  • зърнено-фуражни култури - пшеница, ечемик, царевица, люцерна;
  • маслодайни култури - слънчоглед, рапица.