Категория: Селско и горско стопанство » Селскостопанска продукция

Град: Поморие (Бургас)

Адрес: гр. Каблешково, ул. Стара планина №22 виж карта

Телефон: 059/682074; 059/682064

Share

За нас

 

Земеделска Кооперация за Производство и Услуги ГЕЯ е със седалище в гр. Каблешково, област Бургас.

 

ЗКПУ ГЕЯ е с основна дейност производство и реализация населскостопанска продукция. Кооперацията е специализирана в областта на растениевъдство и животновъдство, като произвежда, преработва и търгува със земеделска и животинска продукция.

 

ЗКПУ ГЕЯ извършва следните дейности:

  • Производство на земеделска продукция върху арендувани, наети и собствени земи; 
  • Производство на животинска продукция; 
  • Преработка и реализация на земеделска и животинска продукция.