За нас

Земеделска Кооперация 16 Декември е създадена през 1992 година. Кооперацията се намира в село Гарван, община Ситово, област Силистра.

Името си кооперацията носи от деня на своето учредяване – 16.12.1992 г. Първият записал се член кооператор е Иван Атанасов, а първия и председател е Димитър Драганов.

При своето създаване кооперацията е наброявала 45 члена кооператори, които за периода до 2008 г. са се увеличили на 1200. По-голямата част от член – кооператорите са собственици на земя.
Основната дейност на кооперацията от самото и създаване е производство и реализация на селскостопанска продукция и извършване на селскостопански услуги