Share
Направи запитване !!!

За нас

Дейност:
 • Разработка, производство, търговия и сервиз на фотоелектрични растерови и кодови преобразуватели на ъглови премествания (ФРП, ФКП, енкодери);
 • Разработка и производство на сензори на Хол;
 • Разработка, производство, търговия и сервиз на плотери – пишещи, режещи и гравиращи;
 • Разработка, производство, търговия и сервиз на вибрационни бункерни захранващи устройства(вибробункери), вибрационни линейни транспортьори и ориентираши системи;
 • Производство на прецизни съединители – мембранни и силфонни
 • Производство на силови съединители
Продукти и услуги:
 • Фотоелектрични растерови и кодови преобразуватели на ъглови премествания (енкодери), намиращи приложение като измервателни средства, в автоматизацията на технологични линии и процеси, и в машини с CNC управление;
 • Мембранни и силфонни съединители;
 • Професионални плотери формат А0 – пишещи, режещи и гравиращи;
 • Вибрационни бункерни захранващи устройства и вибрационни линейни транспортьори;
 • Датчици на Хол.