За нас

Енергоремонт - Раднево ЕООД e регистрирано на 26 Април 2006 година.Разположено е на територията на енергиен комплекс „Марица Изток”. Основната дейност на дружеството е производство, монтаж, ремонт и рехабилитация на съоръжения за енергетиката и въгледобива.

Енергоремонт - Раднево ЕООД разполага със следните сертификати:

  • Сертификат за управление на качеството с област на приложение – производство, ремонт, рехабилитация и монтаж на енергетично оборудване в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008.
  • Сертификат за безопасни и здравословни условия на труд в съответствие с изискванията на международния стандарт OHSAS 18001:2007;
  • Сертификат за внедрена система за управление на околната среда, съгласно ISO 14001:2004
  • Сертификат от TÜV Райнланд съгласно DIN EN ISO 3834-2 – Производство на заварени конструкции.

За кратък период от време  "Енергоремонт - Раднево" ЕООД се доказа като коректен и надежден партьор извършващ качествени СМР. 
Понастоящем "Енергоремонт - Раднево" ЕООД е частна компания, собственост на „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД