За нас

Фирма Елфор ЕООД е регистрирана през м. март 1995 г. като електро и енергомонтажна с проектиране на електростанции, осветителни системи и съоръжения за външни електрозахранвания чрез кабелни и въздушни линии, трафопостове и уредби ниско и средно напрежение.

През 1995 г. получава лиценз от Комитета по енергетика за изграждане и ремонт на съоръжения с напрежение до 35 kV.

От 1999 г. е базирана в Пловдив и осъществява електроинженерингова и монтажна дейност, включваща проектиране на електрически инсталации и енергийни обекти.

От 2001 г. притежава собствена складова и производствена база, разположена на 2240 кв. М. в Южната Индустриална зона, на бул. "Кукленско шосе" 30, до Митнически терминал - Пловдив.

От 2003 г. е изграден производствено-монтажен цех с РЗП 750 кв. М. Фирмата разполага със собствен лек и товарен транспорт, механизация и специализирана техника за осъществяване на дейността си.

От 2005 г. ЕЛФОР ЕООД притежава сертификат за качество по стандарт ISO 9001-2000.

От 2007 г. по поръчка на LIEBHERR започва производството на бетонови контейнерни трансформаторни подстанции.

От 2007 г. ЕЛФОР ЕООД е изпълнител по рамков договор с EVN на всички дейности по изграждане на нови присъединявания, реконструкции на мрежи и изнасяне на електромерни табла на територията на КЕЦ - Асеновград.

От 2008 г. фирмата фигурира в Централен професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от енергийната инфраструктура от 2 и 3 категория по ЗУТ.

От 2008 г. ЕЛФОР ЕООД проектира две фотоволтаични електроцентрали с мощности от 18,5MW и 60MWс площи съответно 45 хектара и 200 хектара.

От 2008 г. ЕЛФОР ЕООД е изпълнител по рамков договор с EVN на всички дейности по изграждане на нови присъединявания, реконструкции на мрежи и изнасяне на електромерни табла на територията на КЕЦ - Момчилград.

От 2009 г. ЕЛФОР ЕООД като страна по рамкови договори проектира обектите по инвестиционните програми и новите присъединявания за трите структури на EVN - КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център и КЕЦ Пловдив Юг.