Осветление

Решения за осветление

Решения за осветления в офисни, хотелски и жилищни сгради. Голямо разнообразие от осветители, осветителни тела, аплици, плафониери и аксесоари за всякакъв монтаж.

Интериорни осветители за вграден и открит монтаж с луминесцентни лампи с необходимата пускова апаратура - електромагнитен или електронен дросел.

Аварийно и евакуационно осветление, гарантираща безопасност и евакуация при отпадане на захранването в обществени и търговски сгради.

Улично, парково осветление. Улични осветителни тела за закрепване на стълб. Паркови осветителни тела за открити пространства с висока степен на защита

Лампи - голямо разнообразие на лампи - нажежаема жичка, луминесцентни, газоразряднии т.н. Производители Phillips, Tungsram, Osram.