Кабели и проводници

Изборът на тип кабел, брой жила и сечение се определя след щателно проучване на инсталацията, която трябва да бъде изпълнена, както и вземайки под внимание действащите нормативни правилници за избор на кабел в зависимост от приложението и допустимите претоварвания. (Наредба номер 3 за електрическите уредби и електропроводните линиии от 9 юни 2004 год.) 

Кабелът трябва да бъде избран, взимайки предвид следните условия:

Напрежение, Начин на полагане, Околна температура, структура на кабела (медни или алуминиеви), големината на тока на късо съединение, допустимо нагряване свързано със запазване цялостта на кабела и материалът на изолацията, риск от механични или химични повреди и т.н. както и дължината на трасето за да бъдат предвидени съответните падове в напрежението.

Напрежение

В ниско напрежение трябва да бъде подбран кабел с номинално напрежение равно най-малко на работното напрежение.

Начин на полагане

Изборът на кабела зависи и от начина на полагане: в изкоп, в кабелен канал, гофра или въздушно ще бъде избран кабел с различна гъвкавост. В зависимост от съществувашия риск от химически вредители, механични повреди и т.н. кабелът трябва да бъде предвиден със съответните допълнителни екранировки. 

Температура на околната среда

Минималните и максимални температура при която ще работят кабелите ше се определи структурата, екранировката и вида на изолацията. 

Вид на жилата

Алуминий, мед или стъкловлакно.

 Големината на пренасяния ток

Токът зависи от мощността и от фактора на мощността на консуматорите. Той не трябва да надвишава допустимия за кабела, вземайки под внимание факторите имащи значение като  температурата на околната среда и начините на полагане.

Типове кабели

Силови кабели средно и ниско напрежение 

Предназначени за външни ел.захранвания, за изграждане на подземни и въздушни линии (номинални напрежения Uo/U до 0,6/1 kV, 3,6/6kV, 6/10 kV; 12/20 kV ) Типови означения: СВТ, САВТ, СВБТ, САВБТ, САХЕКТ, NA2Y(F)2Y, NYY, NAYY, NAY2Y. AL/R, АС, ПВО и др.

Инсталационни кабели

Предназначени за изграждане на сградни инсталации ниско напрежение. (номинални напрежения Uo/U до 0,6/1 kV;)Типови означения: HO7V-U, HO7V-R, HO7V-K, СВТ, ПВВМБ1, NYM, NYY. 

 Кабели за слаботокови инсталации

Кабели за пренос на данни, интернет, телефония, пожароизвестяване, аларми, телевизия. Типови означения: RK, TЧП, UTP, FTP, SSTP, ТСВАВ, J-Y(ST)Y, S-Y(ST)Y, RG, оптични кабели.

 Гъвкави кабели с PVC и каучукова изолация

Предназначени за употреба в бита и индустрията (номинални напрежения Uo/U до 0,6/1 kV) HO5VVF, HO3VF, HO5RR-F, HO7RN-F, HO1N2-D.

 Кабели със специално предназначение

Силови кабели ниско напрежение, безхалогенни, брониран тип, неразпространяващи горенето, предназначени предимно за индустриална употреба. (номинални напрежения Uo/U до 0,6/1 kV ). Кабели, екраниран тип, за механични натоварвания LIYY, LIYCY, OPVC, Gamaflex, СВБТ, NHMH, N2XH.