Електроапаратура и Електрооборудване

Апаратура за разпределение на електрическа енергия и индустриална автоматизация: автоматични прекъсвачи и аксесоари, разединители, дефектно токови защити за защита на хора и оборудване, импулсни релета, сигнални лампи, програматори, контролери. Kатодни отводители за мълниезащита, прекъсвачи лят корпус, контактори, термични и моторни защити и пускатели, средства за плавно развъртане на дигатели - честотни регулатори и софтстартери. Апаратура за защита, контрол и мониторинг на инсталации. Апаратура на водещи световни производители Schneider Electric, Eaton. Компанията е дистрибутор на ЕЛМАРК и Шнайдер Електрик България.

Електрически табла 

За индустриално и сградно предназначение (табла за разпределение, управление, електромерни). Окомплектоване на метални шкафове. Универсални системи разпределителни табла за индустриално предназначение и строителния пазар. Топло и студено поцинковани метални шкафове с различна степен на защита (до IP65).Широка гама аксесоари. Сглобяване на отделните компоненти се извършва бързо и лесно. Улеснесен достъп до вътрешността на шкафа. 

Елементи за крайно електроразпределение: Ключове, контакти, конзоли и разклонителни кутии. 

Икономични серии Fantasy на Gunsan, решения за крайно разпределение на Шнайдер Електрик, ключове и контакти серии: ALIA, UNICA (Unica TOP ключове и контакти от естествени материали). Решения за димиране, видеонаблюдение, сграден комфорт, сигнализация и автоматизация на еднофамилни къщи и курортни комплекси. Цялостни решения за захранване на офисни и жилищни сгради, хотелски комплекси и индустриални предприятия. Решения за защита на хора и собственост.

Апаратура Средно напрежение

Силови и разпределителни трансформатори, комплексни разпределителни устройства, трафопостове (КТП, БКТП), комплексни решение за захранване на сгради, инфраструктурни обекти и индустриални предприятиа. Разединители за открит и закрит монтаж 10kV и 20 kV. Подпорни изолатори за отркит и скрит монтаж, носещи проходни изолатори 20 kV.