За нас

История:

ЕЛМА-М-ГРУП АД е компания специализирана в търговия и дистрибуция на кабели и проводници на електроапаратура и оборудване. Фирмата е създадена през 1993 година като един от основните дистрибутори на най-големия до тогава в България кабелен завод „Елкабел” Бургас. Първоначално ЕЛМА се фокусира предимно в търговията с кабели. Постепенно започва разширяване на продуктовата гама към електроматериали за бита, строителството и индустрията както и целенасочено развиване на дистрибуция на някои световни лидери в областта на електроапаратурата. Вече 20  години история на компанията са съпроводени с постоянен ръст в продажбите. От началото на м. Април 2013 година фирмата бе преобразувана от познатото на своите клиенти и партньори  наименование ЕЛМА ООД в ЕЛМА-М-ГРУП АД. 

Вслушвайки се в нуждите на своите клиенти ЕЛМА предлага широка гама продукти и услуги на световно признати производители.

Нашите ценности:

Създаване на стойност за нашите клиенти и партньори и постигане на пълна клиентска удовлетвореност са ценности, към които се стремим постоянно и които ежедневно се стремим да възпитаваме у нашите служители.

Решения проблем на нашия клиент е гаранция за свършената ни работа. 

Локално присъствие:

В желанието си да осигури максимална близост до Вас ЕЛМА работи по изграждане на мрежа от складове, магазини и представителства в големите български градове. Компанията разполага със складови бази и магазини в Бургас, Варна, София, Шумен, Русе. През 2012 г. Компанията откри и още две търговски представителства в гр. Сливен и гр. Велико Търново. 

За повече информация и контакти на обектите на ЕЛМА, натиснете тук

Разширяване на периметъра на предлаганите продукти и услуги

Насищането на пазара с огромно предлагане поставя пред нас въпроса за това как да се превърнем в предпочитан доставчик за нашите клиенти. Персонализираното отношение към всеки ни помага да дадем решение за конкретен проблем. Нашето желание е с предложението ни да ви направим по печеливши, по-конкурентноспособни и по-иновативни.  

Компанията е дистрибутор или е в партньорски взаимоотношения с големи световни производители, като Eaton, Schneider Electric. General Electric Други марки и фирми с които фирмата търгува: Elkabel, Gamakabel, Elmark, Kopos Kolin.

Продуктова гама:

Кабели и проводници от водещи български, европейски и турски производители. Компанията предлага всички видове въздушни, индустриални, инсталационни, контролни, силови и телекомуникационни кабели и проводници. Поддържаме в наличност голяма част от тях в складовете ни в Бургас, София, Варна, Русе и Шумен. Всички продукти отговарят на международни стандарти IEC, HD, VDE и БДС. 

В областта на електрозахранването ЕЛМА-М-ГРУП, посредством инженеринговата си фирма ЕЛМА ИНЖЕНЕРИНГ, работи по реализация за обекти до ключ. Компанията ни разполага с богат опит в областта на резервното захранване: генератори за ток и UPS системи, като инженеринговия екип предлага цялостни решение за обекти, от доставка, пуск, монтаж и сервизно обслужване на съоръженията. Компанията разполага с компетенции и ресурс за асемблирани на електротабла, както и новооборудван цех. Фирмата е сертифициран от производител на типово-изпитани табла от големите производители на електрооборудване. 

Сертификати:

ЕЛМА-М-ГРУП АД отдава първостепенно значение на качеството си в цялата си дейност и се ангажира с провеждането на политика по качеството като част от общата политика на компанията. Осигуряване и следене на основните процеси на управление в компанията са ключов момент, над който се работи перманентно. ЕЛМА е сертифицирана пo стандарт ISO 9001:2008-Система за управление на качество. 

Лоялността към клиентите и партньорите на Компанията ни мотивира да докажем сериозното отношение на Ръководството към защитата на всяка една информация, която протича през отделните нива на фирмата. В тази насока бе разработена стратегия за въвеждане на унифицирана система за обработка на информацията – ERP Maconomy, както и нейната защита чрез внедряване на Система за управление на информационната сигурност – ISO/IEC 27001:2005.

Ръководството на ЕЛМА предприе мерки за повишаване и извършване на ефективен мониторинг относно безопасността на условията на труд в Компанията. В тази насока, благодарение на успешното завършване на ОП "Развитие на човешки ресурси" въведохме съвременна система от трудови стандарти. Нейното  предназначение е управлението на здравословните и безопасни условия на труд съгласно международния стандарт BS OHSAS 18001:2007. Можете да се запознаете с политиката на ЕЛМА по тази система тук.

Отговорността на Компанията към служителите си, качеството на услугите, които предлага и спазването на високо ниво на сигурност на информацията, провокира и повишаването на мерките за опазване на околната среда. Превенциите от замърсяване на околната среда не само съгласно нормативните изисквания е инициатива на Ръководството, с която се предприеха действия за извършване на ефективен мониторинг на околната среда. Въведена е в действие система за управление на околната среда съответстващ на ISO 14001:2004Политиката на тази система е насочена към непрекъснато подобряване на дейностите по опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяванията.