Превключвател

Превключвател за Bi Power дросели

Предназначение

Превключвателят е предназначен да превключва от една мощност на друга Bi Power дросели до 600W.

 

Технически изисквания

Електрически параметри:

Номинално мрежово напрежение - 220-240VAC

Мрежова честота - 50-60Hz

Ток на превключване - 9А max

Управление на превключването – подаване на управляващ сигнал (фаза) по допънителен проводник.

Максинално допустима температура на корпуса 85° С
 

Принцип на работа

По допълнителен управляващ проводник се подава управляващ сигнал, който се детектира и превключва комутиращото различните мощности реле. Захранването на релето и детектиращата схема се извършва през разделитен кондензатор от мрежовото напрежение.

 

Механична конструкция

Превключвателят се вгражда в корпус на запално устройство 400W.

Защита на превключвателя от външни атмосферни влияния и повишена влажност е чрез заливане с двукомпонентна полиуретанова смола.

Изводи на Превключвателя - с проводници.

Монтаж на превключвателя към осветителното тяло -с щифт и гайка.