Запални устройства

  • Серийни устройства за запалване за натриеви и метал-халогенни лампи от 35 W до 1000 W
  • Съответстват на EN 60927:1996, EN 61347-2-1:2002
  • Винтова връзка с веригата
  • Връзка M8