За нас

ЕЛЕКТРОКОНСОРЦИУМ е създаден на 10.05.2000 год. от девет водещи фирми в областта на енергетиката в Република България:

ЕКИ 96 ООД
ВВМ Инженеринг ООД
Елтип 95 ООД
ЕЛ ЕООД
Електростроежи АД
Ай Ди Ем ООД
Ел.Изграждане ООД
ЕЛИЗ Комерc АД
и Вени 97 ЕООД.

АДМ Инженеринг ООД се присъединява към консорциума през 2004 год.

Фирмите имат дългогодишен опит в проектирането и изграждането на системи в областта на енергетиката и целта им е: 

  • по-качествено изпълнение на задълженията към клиентите и защита на техните интереси;
  • осигуряване на по-добри цени на предоставяните услуги;
  • наличие на по-голям финансов ресурс.


Всички фирми в консорциумa са членове на ББКЕ (Българска Браншова Камара на Енергетиците), наБТПП (Българска Търговско Промишлена Палата) и имат валидни лицензи за извършване на дейности в областта на енергетиката.
Фирмите съдружници са сертифицирани от LOIDS и притежават сертификат ISO 9001:94. 

Дружеството осъществява своята дейност на територията на Република България и в чужбина.