Акустични и оптични сигнални устройства

  • Сирени, високоговорители и звънци за работа в опасни зони, за шумни, влажни, сухи места, външен и вътрешен монтаж с разнообразен дизайн.
  • Някои от акустичните сигнални съоръжения са предназначени за инсталация в опасна среда, Зони 1, 2, 21 и 22, а други в нормална среда.
  • Оптични сигнални съоръжения, взривозащитено и нормално изпълнение.
  • Въртящи се, премигващи и др. лампи за работа в опасни зони, за шумни, влажни, сухи места, външен и вътрешен монтаж с разнообразен дизайн.
  • Някои от оптичните сигнални съоръжения са предназначени за инсталация в опасна среда, Зони 1, 2, 21 и 22, а други в нормална среда.