Share
Направи запитване !!!

Аварийни осветителни тела и Централни аварийни системи

  • Аварийни осветителни тела

Осветителните тела са най-различни видове и дизайнът е разнообразен, в зависимост от изискванията за инсталиране (инсталирани на стени, тавани, провесени и т.н.).

В зависимост от вида на аварийната инсталация, осветителните тела могат да бъдат с автономни батерии, интелигентни с автономни батерии или интелигентни захранени директно от централна аварийна система.

  • Интелигентни Централни Аварийни Системи

Системата осигурява мониторинг, контрол и тестване на осветителните тела, като е програмируема в зависимост от съответните изисквания на държавните стандарти. Това се постига с вграждане на интелигентен модул във всяко осветително тяло и окабеляването им чрез комуникационен кабел.

  • Интелигентна Централна Аварийна Система

Системите, в зависимост от изискванията, осигуряват захранване, мониторинг, контрол и тестване на осветителните тела, като са програмируеми в зависимост от съответните изисквания на държавните стандарти. Това се постига с вграждане на интелигентен модул във всяко осветително тяло. Комуникацията между осветителните тела и системата е по захранващия кабел (втори комуникационен кабел не се изисква!).

Предлагат се и по-опростени системи, при които не се изисква мониторинг и контрол на отделно осветително тяло, а само на токов кръг. В този случай не се налага инсталирането на модул в осветителните тела.