За нас

 

Екопак България е акционерно дружество, което не разпределя печалба, учредено през февруари 2004 г. от 18 водещи български и международни компании: „Агрима”, „БББ Груп”, „Ганчев”, „Готмар”, „Данон Сердика”, „Девин”, „ИТД”, „Кавен Ирадис”, „Карлсберг България”, „Кока Кола ХБК България”, „Победа”, „Приста Ойл”, „Сарс Груп и Ко”, „Тетра Пак България”, „Фикосота Синтез”, „Флорина България”, „Херти” и „Юниливър България”.

 

Дружеството е първата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, лицензирана от Министерството на околната среда и водите.
Дейността на ЕКОПАК се финансира единствено от вноските на компаниите-членове на колективната система.
ЕКОПАК е член на европейската организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки PRO EUROPE с правото да ползва и предоставя на своите клиенти марката "Der Grüne Punkt" ("Зелена точка"). 

 

Членството в ЕКОПАК предоставя възможност на отговорния бизнес в страната да изпълнява задълженията си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, реализирани на пазара в България.
ЕКОПАК не ползва услуги и не извършва разплащания към свои акционери. В дружеството няма участие на фирми, събиращи и рециклиращи отпадъци. Това гарантира липсата на конфликт на интереси между дружеството и дейността на неговите акционери и членове.