Екобрикети

ДЪРВЕНИТЕ ЕКОБРИКЕТИ са за ползване точно във Вашата печка, Вашата камина, Вашия котел на твърдо гориво или Вашия пиролизен котел!

Високачественият продукт ДЪРВЕНИ ЕКОБРИКЕТИ е добър еквивалент за пари. Гориво, чиято консистенция е единствено от натурално дърво пресовано под голямо налягане и висока температура. В комбинация на лесното боравене, с екологичното и икономичното им предимство, ги прави лесно възприемчиви от хората. ДЪРВЕНИТЕ ЕКОБРИКЕТИ са удобни за снабдяване и складиране със своята компактност и чистота. 

Какво още може да се каже? - Предлагат много предимства за клиентите, което ги прави истински перспективни : - притежават важните предимства - удобни, екологично чисти и икономични . 

Клиентите ще бъдат очаровани от боравенето с този вид гориво изработено от натурално дърво без никакви лепила. Всяка една камина може да се поддържа с този вид екобрикети. Сутрин след използването на екобрикети намираме много малко пепел. ДЪРВЕНИТЕ ЕКОБРИКЕТИ са висококачествен, екологично чист продукт. 

ДЪРВЕНИ ЕКОБРИКЕТИ могат да се произвеждат от всякакви естествени целулоза съдържащи материали без лепила. Като част от тях са: дървени стърготини; слама от пшеница, ечемик, овес; стебла от царевица, слънчоглед, лавандула, треви; хартия; люспа от слънчоглед; отсевки от пшеница и ечемик и др. 

При нас като суровина за производството на ДЪРВЕНИ ЕКОБРИКЕТИ се използват дървени стърготини от широколистна дървесина (дъб, габър, бук, орех- отпадъци от производство на: паркет, масивна мебел, дървен материал, дърва за огрев които не се употребяват другаде и без съмнение нанасят поражения на околната среда. Този вид отпадъци са създавали сериозни проблеми на противопожарните и екологичните служби като много често се самозапалват или се горят нарочно. В друга част от случаите се изхвърлят в реките, където убиват флората и фауната.), под въздействието на висока температура и налягане до 1400 атмосфери. Получава се осмоъгълен дървен екобрикет от екструдерен тип с отвор по цялата дължина, изпечен отвън и вътре. 

Характеризират се с голяма плътност 1300 кг.на кубичен метър. 

При горене ДЪРВЕНИ ЕКОБРИКЕТИ горят с пламък повече от час, в зависимост от въздухоподаването . След това горенето преминава в тлеене. То може да продължи десетина часа, също зависещо от въздухоподаването и пепелта в горивната камера. ДЪРВЕНИТЕ ЕКОБРИКЕТИ горят без ,разпадане на въглени и парчета и без отделяне на опасни/отровни/ субстанции. Остатъчния прах от изгарянето на дървените брикети не може да се възпламени. Пепелта служи като много добра тор, при което не замърсяват въздуха и почвите, дори и след изгаряне.

Предимства: 

Висока калоричност - 4,87 - 5,3 кВт/kг при бавно /продължително/ горене, което е с 1,5 пъти по-голяма от дървесината и е сравнима с въглищата. Това значи че един брикет с тегло около 1кг. е достaтъчен да отоплява помещение с 50 м2 в течение на 1час. 

  • Влага - до 1 %
  • Нищожна пепел - до 9 %
  • Сяра - до 0,03 %
  • Малък обем - 1.3 тон = 1 куб.м.

Това ги нарежда на първо място по калоричност, удобство за съхранение и транспортиране, спрямо другите предлагани на пазара ДЪРВЕНИ ЕКОБРИКЕТИ и ги прави идеални за ползване точно във Вашата печка, Вашата камина, Вашия котел на твърдо гориво или Вашия пиролизен котел!. 

При запалване нашите ДЪРВЕНИ ЕКОБРИКЕТИ отначало като хубавите дърва горят с пламък, след това остават много дълго време да тлеят подобно на дървени въглища като доставят комфорт и уют, осъществяват икономия, опазват околната среда.