Въглища за скара - обикновени

Произвеждат се от дъб и габър.

Според последните изисквания на ЕС за екологичен начин на производство.

Характеризират се с устойчиво горене след запалване. Придават приятен вкус на печеното.