За нас

ЕВРО ВАН “ ООД е авторемонтна фирма в град София.
Фирмата разполага със следната материално-техническа база
 • Сервизът е построен на собствен имот с площ 3500 кв.м. със собствени средсва.
 • Автосервизът има охраняем паркинг с площ от 1000 кв. м.
 • Шест подемника с товароносимост всеки по 3.5 т. и два канала.
 • Напълно оборудвана стругаро-шлосерска работилница.
 • Оборудвана електро работилница.
 • Стенд за проверка и ремонт на дюзи и помпи.
 • Стенд за реглаж на преден и заден мост.
 • Машини за баланс на кардани със софтуер /два броя за леки, лекотоварни, тежки и селскостопански машини/.
 • Складова база с необходимите консумативи и резервни части.
 • Специализирана техническа литература.
 • Специализиран набор от инструменти и пособия.
 • Бюфет.
 • Работен и премен офиси.
 Всичко това позволява на фирмата да извършва ремонтите си качествено и в срок.
“ ЕВРО ВАН “ поддържа автомобилният парк на много водещи фирми в областта на транспорта, производството и телекомуникациите, както и ключови ведомства.
Във фирмата работят общо петнадесет човека, от които десет автомонтьора, снабдител, приемчик и обслужващ персонал.
Фирмата е регистрирана по ЗДДС от 2001 г. и използва услугите на счетоводна къща.