За нас

"Евробилдинг Инженеринг" ООД е строителна компания, специализирана в изграждането на обществени, жилищни, промишлени и инфраструктурни обекти. Компанията предлага цялостни решения като главен изпълнител на сгради и съоръжения и развива инвестиционна дейност в собствени проекти.

"Евробилдинг Инженеринг" е създадена през 2005 г. Компанията има представителства в градовете София, Бургас, Велико Търново и Варна. За последните пет години "Евробилдинг Инженеринг" е реализирала забележителен брой проекти за градско жилищно и офис строителство, ваканционни и бизнес имоти с обща разгъната застроена площ от над 350 000 кв. м. Средногодишно "Евробилдинг Инженеринг" изпълнява обекти с над 100 000 кв. м. разгъната застроена площ.

За времето от създаването си до сега "Евробилдинг Инженеринг", е успяла да се наложи като надежден и стабилен партньор, както сред български, така и сред чуждестранни компании - инвеститори. "Евробилдинг Инженеринг" работи успешно с инвеститори както от България, така и от цяла Европа.

"Евробилдинг Инженеринг" е редовен член на Камарата на строителите в България и е сертифицирана по международния стандарт за управление на качеството ISO 9001: 2008, за управление на околната среда ISO 14001:2004 и за управление на безопасните условия на труд OHSAS 18001:2007.

Мисия

Мисията на "Евробилдинг Инженеринг" е да предоставя качествени и конкурентни решения в областта на високото и ниското строителство. Независимо дали става въпрос за жилищни, търговски, ваканциони проекти или проекти за обществена инфраструктура, компанията има готовност с подходящите решения. В лицето на "Евробилдинг Инженеринг" ще откриете истински професионалист, стабилен и надежден бизнес партньор, готов да отговори на Вашите изисквания и да работи бързо, качествено и без компромиси.

Визията за развитие на "Евробилдинг Инженеринг" е да създава стандарти в областта на надеждното и качествено строителство в България. Тя се основава на три основни стълба:

  • Да печелим и пазим доверието и уважаванието на клиентите и партньорите си, да отговаряме на техните нужди и да изпълняваме коректно всеки ангажимент към тях.
  • Да създаваме на служителите си възможности за развитие и да възнаграждаваме успеха.
  • Да помагаме за по-доброто качество на живот и развитието на местните общности, там, където работим.

В работата си екипът на "Евробилдинг Инженеринг" се ръководи от следните принципи:

  • Етика – честност и справедливост
  • Стабилност – качество и надеждност на изпълнението
  • Сигурност и безопасност
  • Устойчиво развитие в полза на компанията, клиентите и обществото