Share
Направи запитване !!!

Юридически услуги

Адвокатската кантора е в състояние да Ви помогне в области, които са най-важни за фирмите, работещи както на вътрешния така и на международните пазари, като например:

 • Корпоративно право
 • Проектно финансиране
 • Търговския закон
 • Сливания и придобивания
 • Енергетика и природни ресурси
 • Анти-тръстовото право
 • Индустриална собственост
 • Съдебени спорове
 • Чуждестранните инвестиции
 • Дю дилиджънс, преди и след сделката правна помощ
 • Трудово право