Обработка на заплати

Нашите услуги по труд и работна заплата /ТРЗ/ включват следните функционални области:

  • ТРЗ изчисляване, включително калкулиране на данъци и вноски, бонуси и компенсации.
  • Изготвяне на банкови нареждания за превеждане на заплатите на служителите, данъците и осигуровките.
  • Подготовка на законовите форми за отчитане пред регулаторните органи.
  • Изготвяне и изпращане на фишове за заплати.

В процеса на предоставяне на услугите , ние сме сигурни, че са изпълнение следните условия:

  • Период на предоставяне на услугите – два пъти в месеца по начин договорен с клиента.
  • Стандартен срок на предоставянето на услугите – до пет работни дни.
  • ТРЗ пренос на данни под формата на документи и файлове в какъвто формат  изисква клиента.